Projektovanie potravinárskych prevádzok

Máte záujem o zriadenie novej potravinárskej prevádzky, alebo o modernizáciu už existujúcej? Poradíme Vám nielen s výberom zariadení, ich optimálnym rozvrhnutím, ale aj navrhneme, kde a aké úpravy pripraviť, vrátane návrhu bilancií všetkých potrebných médii (voda, elektrina, para, plyn, odpady, stlačený vzduch,…) a naviac – pomôžeme Vám to celé zrealizovať.

Z našich skúseností vieme, že základom dobrej realizácie je správne vypracovaná projektová dokumentácia. Preto v rámci komplexnosti našich služieb poskytujeme našim zákazníkom pomoc, formou vypracovania podkladov pre projektovú dokumentáciu.

Čo k tomu od vás potrebujeme?

Zašlete nám potrebné podklady
 • Poštou alebo emailom pár fotiek prevádzky ak existuje
 • Pôdorys objektu ako stavebný výkres – ideálne v dwg formáte
 • Ak nemáte pôdorys, zavolajte nám, prídeme a nameriame si prevádzku
 • Dohodneme si termín obhliadky
Vzájomne diskutujeme
 • Osobné stretnutie u vás na prevádzke
 • Chceme poznať Vašu predstavu o prevádzke
 • Urobíme obhliadku existujúcej prevádzky alebo si sadneme s Vašim stavebným projektantom novej prevádzky
 • Overíme správnosť vami dodaného pôdorysu
 • Navrhneme technické riešenia
 • Odporučíme optimálne riešenia rozmiestnenia
Pripravíme návrh a rozmiestnenie
 • Správne členenie zón ( príiem suroviny, sklad vstupnej suroviny, výrobná časť, sklad obalov, sklad hotových výrobkov, sociálne zázemie zamestnancov,…)
 • Optimálne rozmiestnenie strojov s ohľadom na výrobné procesy
 • Rozmiestnenie ďalšieho vybavenia, (dresy, stoly, regále,…) s ohľadom na hlavné zásobovacie cesty a proces výroby
Technologický projekt a podklady pre jednotlivé profesie
 • Po odsúhlasení sklatby zariadení a ich rozloženia spravíme:
  • Návrh pôdorysného výkresu strojov a zariadení, ktorý sa následne po konzultácií odladí na finálnu verziu
  • Kompletný technologický projekt vrátane technickej správy s podkladmi pre ďalšie profesie (elektro inštalácia, voda, odpady, plyn, para, stlačený vzduch,…)
  • Spracujeme cenovú ponuku na navrhované stroje a zariadenia

First slide First slide