Najnovšia referencia

Automatická linka na spracovanie ovocia

Vstupný produkt:

Jadrové a kôstkové ovocie

Výstupný produkt :

Ovocné šťavy plnené v BIB – Bag in Box 3 – 5 l

Odkôstkované a pasírované ovocné pyré v BID – Bag in drum 220 l

Kapacita spracovania : 2000kg/h

Spoločnosť BOLEX, s.r.o dodala, nainštalovala a uviedla do prevádzky kompletnú linku, ktorá pozostáva z vyklopenia, triedenia, čistenia, drtenia, odkôstkovania, pasírovania, lisovania ovocia a následného automatického plnenia do BIB

Zákazník: Agrosun, s.r.o.

Spustenie linky – September 2022

First slide First slide